Tjänster

Tjänster

 

Vi utför både bulktransporter samt tankbilstransporter av olika slag. Fordonen är utrustade med pump och vissa med kompressor, vilket medför att vi även utför tömning av cisterner. Då tankarna är isolerade och syrafasta klarar dom de flesta vätskor och temperaturer.

 

Vi åtar oss uppdrag i hela Sverige, och har fordon stationerade på tre olika orter. Vi vänder oss till företag och utför säkra tanktransporter till rätt plats i rätt tid!

Thorins Åkeri AB

Första Industrigatan 6-8

681 30 KristinehamnTelefon:  070-336 60 19       

E-post: info@thorinsakeri.se

Medlem i Sveriges Åkeriföretag 

och Biltrafikens Arbetsgivareförbund